روز: تیر ۴, ۱۳۹۰

لطفا برداشت سیاسی نشود

دوست دارم جدای از همه‌ی تفکرات و اعتقادات سیاسی، از شبکه‌ی خبری “بی‌بی‌سی فارسی” تشکر کنم. علت این تشکر، آشتی‌دادن کشورها و اقوام فارسی زبان است که در جغرافیای “ایران فرهنگی” زندگی می‌کنند. در این شبکه می‌توان آهنگ خوش زبان فارسی را با لهجه‌ی ایرانی، افغانی و تاجیک شنید. ما ایرانی‌ها که زبان فارسی را …