آرشیو روزانه: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰

وقتی که می خواهی زمین را گاز بگیری

1- یک سال و نیم پیش که می خواستم به اروپا سفر کنم، برای دریافت ویزا به سفارت سوئیس رجوع کردم. نه حساب بانکی داشتم و نه وثیقه و می دانستم که شرایط دریافت ویزا در چنین شرایطی سخت است. با این حال به مسئول ویزا گفتم، اگر قرار است به من کمتر از دو ماه ویزا …