آرشیو روزانه: ۲۲ فروردین ۱۳۹۰

توانستیم

پیش نوشت: این post با post قبلی ارتباط دارد. قبل از هر چیز متن انگلیسی زیر را بخوانید: Dear Arash I am copying this to Tina Engstrom the editor of Guidelines for the next edition. Can you please send us some pictures Thank you Rosalind Newlands WFTGA President فکر کنم متوجه موضوع شدید. این ایمیل از …

خواستیم

پیش نوشت: این post با post بعدی ارتباط دارد. متن زیر نوشته ی تازه ای نیست، فقط گزارش برگزاری چهارمین جشن راهنمایان گردشگری است که به خواهش بنده توسط “آزاده عطار” برای ارسال به WFTGA نوشته شده. این متن توسط “سمیه مهدوی نیا” به انگلیسی برگردانده شده که در بخش انگلیسی همین سایت می توانید ببینید. …

به امید هر دو سفر

من از آقای “مرتضی دزفولی” قول گرفتم که شهریور ماه (با لیدری او) به ترکمنستان و تاجیکستان و ازبکستان سفر کنیم. او هم از من قول گرفت که در مهرماه (با لیدری او و بنده) به یونان سفر کنیم. علاقمندان به هر دو سفر می توانند با آقای دزفولی تماس بگیرند: 09124971876 این هم برای همه ی کسانی که …