آرشیو روزانه: ۱۶ فروردین ۱۳۹۰

این مَرد… چه بسیار سفرکرده… چه بسیار صحبت آموخته

تا کاری برای این مَرد – نه در اندازه‌ی او، بلکه در حد خودم – نکنم، دست برنمی‌دارم. می‌دانم که قطعا برایش بزرگداشت خواهند گرفت و زبان به تمجیدش خواهند گشود، اما قصد کرده‌ام که من هم به شیوه‌ی خودم وارد میدان شوم. در این شب‌های بهاری، با یاد “ایرج افشار” می‌خوانم. 1- قصد دارم تحلیلی …