آرشیو روزانه: ۲۸ دی ۱۳۸۹

عذر خواهی

متاسفانه بی دقتی کردم و کامنت چند تن از دوستان از جمله، فائقه و ابوخالد و … را به جای تایید، پاک کردم (این کامنت ها در روزهای 2 شنبه و 3 شنبه نوشته شده بودند). لطفا عذر بنده را بپذیرید و در صورت تمایل، کامنت خود را تکرار فرمایید.