روز: دی ۱۵, ۱۳۸۹

Leg Leg

دو نفر از مسافرانم (یک زن و شوهر) دیشب برای خوردن غذا به رستوران KFC رفته بودند. امروز برایم تعریف کردند که: در رستوران از گارسون تقاضای ران کردند ولی ظاهرا او برایشان بال گذاشته بود. خانم مسافر به گارسون می گوید: Leg Leg، یعنی ران بده. ولی ظاهرا هرچه به گارسون می گفتند او متوجه …

خداحافظ

هرچند که قصد ندارم تا مدت ها به عنوان راهنما به چین سفر کنم، اما هنوز این کشور پهناور جذابیت های بسیاری دارد که در آرزوی دیدار و درکشان هستم. از جمله، در مدت این دو هفته که در چین هستم غذاهای چینی را بیش از هر زمان دیگر تجربه کردم و لذت بردم. مسافران …