روز: دی ۱۲, ۱۳۸۹

لابی

برای ما که راهنمای تورهای گردشگری هستیم، لابی هتل ها لوکیشن ماجراهای بسیاری است. اگر فقط یک دوربین در لابی هتل بگذارند و فیلم بگیرند، یکی از خلاقانه ترین فیلم ها را می توان تولید کرد. فقط در همین چند روز، سه اتفاق در لابی هتل برایم افتاد که وقتی به آن ها فکر کردم و …

پس نمایش ظاهری که آن را هم نداریم

بالاخره باید راهی باشد تا از بند این حقارت اجتماعی که گریبانگیر تک تک ما شده، خلاص شویم. آیا به راستی این مساله ای است که حل نخواهد شد؟ علت زیاده خواهی و بسیاری از ناهنجاری های رفتاری ما، حقارت اجتماعی ماست که از درون تک تکمان بر می خیزد و در جامعه (چه در خانه باشیم چه در …