روز: دی ۱۰, ۱۳۸۹

Vera

اسم دختری که در زیر عکسش را می بینید “وٍرا” و راهنمای ما در شهر شانگهای است. “ورا” می تواند فارسی حرف بزند و با لهجه ی جالبی که دارد مسافران عاشقش می شوند. از او درباره ی چرایی مدل عکس گرفتن چینی ها سوال کردم و جوابش این بود:   متولدین دهه ی ۷۰ میلادی این گونه عکس …