آرشیو روزانه: ۱۲ تیر ۱۳۸۹

چند خبر خوب

1- مثل اين‌كه مجيد عرفانيان عزمش را جزم كرده تا سفرنامه آن‌لاين بنويسد. باز هم تعدادمان در حال زياد شدن است. خوشحالم. http://europtrip.blogfa.com 2- امروز در بخش تحريريه خبرگزاري ميراث فرهنگي تصويب كرديم كه پرونده‌ي دوشنبه‌‌ي اين هفته را به SLOW TOURISM  يا بنا به ترجمه‌ي سركار خانم «ميترا اسدنيا»، «توريسم كم‌شتاب» اختصاص دهيم. دوشنبه …