آرشیو روزانه: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹

اميدوارم كه اشتباه برداشت نشود

سلام. هر وقت نمي‌نويسم دليل دارد. 1- يا سفر هستم و به اينترنت دسترسي ندارم. 2- يا چيزي براي گفتن وجود ندارد. اين سايت نوعي رسانه‌ي ارتباطي ميان بنده و كساني است كه در انديشه‌ي اين هستند كه “گر زدست برآيد دست به كاري زنيم كه غصه سرآيد”. با اين حال، بنده را به خاطر اين‌كه …