آرشیو روزانه: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹

گردشگران در اورامان تخت حيران شدند

امسال نيز همچون سال قبل مراسم «پير شاليار» در روستاي «اورامان تخت» برگزار نشد. اين موضوع تنها يك خبر ساده در حيطه‌ي ميراث فرهنگي و گردشگري نيست، بلكه در لايه‌هاي پنهان خود موضوعاتي براي انديشيدن دارد.