آرشیو روزانه: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹

شعف

وقتي به اين فكر مي‌كنم كه هنوز نفس ايرج افشار و منچهر ستوده و ژاله آموزگار و ابراهيم گلستان و جلال خالقي مطلق و جلال ستاري و بهرام بيضايي و … گرم است و مي‌انديشند و مي‌نويسند، خودم را بيشتر مديون دنيايي كه در آن هستم احساس مي‌كنم. آيا روزي به اندازه‌ي انديشه‌گي اين آدم‌ها خواهم بود؟