آرشیو روزانه: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹

عذر خواهي و اطلاع رساني

1- قبل از اين‌كه به سفر اندونزي بروم، چندين نفر از دوستان از بنده قول گرفتند كه اگر در ارديبهشت سال جاري راهي سفر به «اورامان» شدم، آن‌ها را نيز با خودم همراه كنم. تمام برنامه‌ريزي و قصدم اين بود كه اين امر دوستانم را اطاعت كنم، اما از همان روزهاي قبل از رفتن، آن‌قدر براي روزهاي …