آرشیو روزانه: ۸ اردیبهشت ۱۳۸۹

18

مسابقات تمام شد و با برخي از اعضاي تيم به «بالي» آمده‌ايم. دوشب اين‌جا مي‌مانيم و بعد به ايران برمي‌گرديم. از شهر Wonosobo يك ساعت در راه بوديم تا به شهر Yogyakarta برسيم. از آن‌جا هم با يك ساعت پرواز، خودمان را به بالي رسانديم. قابل ذكر است كه زمان جزيره بالي از جزيره «جاوا» يك ساعت جلوتر …