آرشیو روزانه: ۵ اردیبهشت ۱۳۸۹

14

1- از آن‌جا كه گاهي وقت نمي‌شود تا جواب محبت همه‌ي دوستان را بدهم، همين‌جا از تمام كساني كه اظهار لطف دارند تشكر مي‌كنم. 2- از اين‌كه گزارش سايت در اين چند روز از يك روند بدون تنوع برخوردار بوده، عذر خواهي مي‌كنم. اين موضوع به اين خاطر است كه بنده مي‌بايستي در محل برگزاري مسابقات مي‌ماندم و …