آرشیو روزانه: ۱ اردیبهشت ۱۳۸۹

۱۰

Dwi نام همان پسری است که در این چند روز راهنمای تیم ما بوده و کارهای بچه‌ها را انجام داده است. او سعی می‌کند که فارسی یاد بگیرد، بسیار خوش‌اخلاق است و همه‌ی ما دوستش داریم. امشب او یک کار جالب انجام داد: برای این‌که خاطره‌ی تیم ایران را ثبت کند، اعضای تیم را در حال رفتینگ نقاشی …