روز: فروردین ۳۰, ۱۳۸۹

۶

باز هم قبل از هر چیز: سلام و سپاس از اظهار نظرها و الطاف شما (همگی) قبلا گفته بودم که نام رودخانه‌ای که ما در کنارش هستیم Serayu است. درباره‌ی قصه‌ی احتمالی آن سوال کردم و فهمیدم که معنی Serayu، “تو زیبایی” است و اسطوره‌ای در موردش وجود دارد: مردم این شهر باور دارند که …