آرشیو روزانه: ۳۰ فروردین ۱۳۸۹

6

باز هم قبل از هر چيز: سلام و سپاس از اظهار نظرها و الطاف شما (همگي) قبلا گفته بودم كه نام رودخانه‌اي كه ما در كنارش هستيم Serayu است. درباره‌ي قصه‌ي احتمالي آن سوال كردم و فهميدم كه معني Serayu، “تو زيبايي” است و اسطوره‌اي در موردش وجود دارد: مردم اين شهر باور دارند كه …