روز: فروردین ۲۳, ۱۳۸۹

موضوعاتی برای اندیشیدن

۱- چرا بیش‌تر سنگ‌نگاره‌ها و کتیبه‌هایی که از دوران باستان و اسلامی در ایران باقی مانده در کنار آب قرار دارند؟ از دوران هخامنشی، اشکانی و اسلامی در بیستون – از دوران ساسانی و قاجاری در تاق بستان – از دوران ساسانی در نزدیکی قلعه دختر و تنگه چوگان – از دوران قاجار در تنگه‌واشی و چشمه …

«میراث کشاورزی» فرصتی مناسب برای نمود فرهنگ ایران و رونق گردشگری

قبل از خواندن: اگر طبیعت فقط کمی به من فکر داده باشد، بخشی از آن را برای نوشتن این مقاله صرف کردم. هرچند آن‌قدر به همه چیز فقط تُک زدم که شاید کسی متوجه نشود چه می‌خواستم بگویم.