روز: فروردین ۱۸, ۱۳۸۹

تا امروز

امروز متوجه شدم که یک اثر دیگر از ایران در فهرست «حافظه جهانی» (Memory of the World) در سال ۲۰۰۹ به ثبت رسیده است. به همین منظور فهرست تمام آثار جهانی ایران که تا امروز در فهرست یونسکو دیده می‌شوند را در این‌جا می‌آورم: حافظه جهانی: ۱- شاهنامه بایسنقری، ۲- وقف‌نامه رَبع رشیدی، ۳- اسناد اداری …