آرشیو روزانه: ۱۴ فروردین ۱۳۸۹

سفر بهانه‌اي است براي خريد در مسلك ما

در يكي از سفرهايم، گذرم به جزيره توريستي «سانتوريني»‌ يونان افتاد. در حالي كه در ميان انبوه گردشگران قدم مي‌زدم و همچون آن‌ها از معماري خانه‌ها و منظره‌ي شگفت‌آور غروب آفتاب بر فراز دريا لذت مي‌بردم، نگاهم به فروشگاهي افتاد كه بر روي تابلويش نوشته شده بود: SHOPPING THERAPY، به معناي «خريد درماني». فروشگاهي بود …