روز: فروردین ۱۳, ۱۳۸۹

اصوات نیستی می‌شنوم

۱- امشب از شدت سردرد خوابم نمی‌بُرد. رفتم جلوی تلویزیون دراز کشیدم تا فیلم شبکه ۲ را ببینم و این سردرد لعنتی را فراموش کنم. متوجه شدم که در گوشه‌ی سمت چپ تصویر نوشته شده: “جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد”. چندین بار نگاه کردم و فکر کردم که اشتباه می‌بینم. بلند …