آرشیو روزانه: ۱۳ فروردین ۱۳۸۹

اصوات نيستي مي‌شنوم

1- امشب از شدت سردرد خوابم نمي‌بُرد. رفتم جلوي تلويزيون دراز كشيدم تا فيلم شبكه 2 را ببينم و اين سردرد لعنتي را فراموش كنم. متوجه شدم كه در گوشه‌ي سمت چپ تصوير نوشته شده: “جمهوري اسلامي، نه يك كلمه كم، نه يك كلمه زياد”. چندين بار نگاه كردم و فكر كردم كه اشتباه مي‌بينم. بلند …