آرشیو روزانه: ۱۲ فروردین ۱۳۸۹

انديشه بي‌انديشه

به آن غبار كوچك كوچك، كه به همراه آن بالاترين، بالاترين، برگ چنار، رفته به استقبال بهار، غبطه مي‌خورم. چه غبطه‌‌اي! و در اين حال، و چه نامربوط، به خود مي‌گويم به چه مي‌ارزد انديشه؟ و جوابي نيست… تا اين‌كه، در يكي از اين زمان‌هاي سنگين سردرد، خواب خوب مي‌ربايد مرا، و من در بهترين جشنواره‌ي “قطرات شور شب‌ها”، …

شناخت عدد هفت

براي نوشتن اين متن (شناخت عدد هفت) نمي‌دانم چند روز (از قبل) وقت گذاشتم، ولي فقط براي ويرايش كردنش دو روز صرف كردم. باورتان بشود يا نه، براي نوشتن اين متن، تمام كتاب‌هاي در تصوير را (بيشترشان را لغت به لغت) خوانده‌ام. شما خواننده‌ي محترم اگر حوصله‌‌ي خواندنش را نداريد فقط به نتيجه‌ي آخر (در سطرهاي پاياني) مراجعه …