آرشیو روزانه: ۹ فروردین ۱۳۸۹

طرح‌هايي بر اساس عدد هشت

در سال جديد، كتاب‌ها و نوشتارهايي هست كه بايد تمامشان كنم يا ادامه‌اشان بدهم. يكي از اين تحقيقات، “چگونه بشر از هفت به هشت رسيد” است كه در اين روزها به آن مي‌پردازم. نكته‌اي كه در اين‌جا بايد به آن اشاره كنم اين است كه احتمالا كمتر كساني (به غير از دوستاني كه در اين پروژه …