آرشیو روزانه: ۷ فروردین ۱۳۸۹

آليس

از آن‌جا كه هر ساله در هنگام نوروز براي كشوري تور مي‌برم كه قبلا نرفته‌ باشم، و اين مرتبه نشد كه اين طور بشود، در ابتدا براي اين سفر چين خيلي خوشحال نبودم. خوشحال نبودم چرا كه فكر نمي‌كردم بتوانم چيزي را فتح كنم و به تجربه‌هايم بيفزايم. اما اتفاقاتي افتاد كه حالا از اين سفر به …