آرشیو روزانه: ۱۷ اسفند ۱۳۸۸

طرح چند سوال از روي بيكاري

امشب گير دادم به كتيبه‌ي بيستون تا ببينم چه موضوعات تازه‌اي مي‌توان از آن برداشت كرد. راستش براي نوشتن و گفتن حرف‌هاي زيادي دارم كه بعدا مي‌نويسم، اما چند سوال اساسي برايم پيش آمد كه در اين‌جا مطرح مي‌كنم تا ببينم آيا كسي جوابشان را مي‌داند؟ قبل از هر چيز به تصوير زير نگاهي بيندازيد: …

گيل‌گمش 14 (بخش پاياني)

سرنوشت محتوم و گيل‌گمش ناكام بر اساس گفته‌ي «اوته‌نه‌پيش‌تيم» قرار شد گيل‌گمش كه در جستجوي بي‌مرگي است بايد بتواند هفت شبانه‌روز در برابر بي‌خوابي مقاومت كند، اما گيل‌گمش از عهده‌ي اين امر برنمي‌‌آيد. “اما هم در آن دم كه گيل‌گمش بر زمين قرار يافت، خواب ميغ‌آسا بر او در تاخت. آن‌گاه «اوته‌نه‌پيش‌تيم» با او، با …