آرشیو روزانه: ۱۶ اسفند ۱۳۸۸

پيگيري

1- در حدود چهار سال است كه هر هفته و بدون وقفه، جلسات هفتگي‌امان را با حضور راهنمايان گردشگري و ديگر علاقمندان، برگزار مي‌كنيم، هنوز به رضايت‌خاطر كامل نرسيده‌ام و گاهي خيلي خسته‌ام مي‌كند. 2- براي نوشتن كتاب “عدد، نماد، اسطوره” به مدت چهار سال هر مطلب يا كتابي كه ربطي با اين موضوع داشت را مطالعه مي‌كردم، …