آرشیو روزانه: ۷ اسفند ۱۳۸۸

اطاعت امر

در چند نوشته‌ي قبلي‌، مطلبي با عنوان “هر تار مويم كه سفيد مي‌شود بد جوري درد دارد” نوشته‌ام. گويا يكي از خوانندگان، دل پر دردي داشته و برايم چندين كامنت گذاشته و در پايان يكي از كامنت‌هايش درخواست كرده كه جسارت انعكاس نظراتش را داشته باشم. بنده امر ايشان را اطاعت كردم و عين نظرشان را در اين‌جا …