آرشیو روزانه: ۲۹ بهمن ۱۳۸۸

كارهاي نهايي براي برگزاري جشن راهنمايان گردشگري

گزارش تصويري:   اين پسر «بهمن حكيمي»، دبير سومين جشن راهنمايان گردشگري در شهر تبريز است كه در خانه‌اش نماد جشنواره را در دست گرفته. در جلسه 17 ديماه سال جاري در تهران و در حضور برخي از اعضاي هيئت مديره‌‌ي انجمن‌هاي صنفي راهنمايان گردشگري استان‌هاي كشور، پيشنهاد كردم كه براي برگزاري جشن از يك نماد استفاده كنيم. …