آرشیو روزانه: ۲۶ بهمن ۱۳۸۸

سفر به قشم – بندرعباس (2)

فرشاد تهمورثي، اميرجعفري و من براي اجراي يك تور با تعداد مسافران 80 نفر به بندرعباس و قشم سفر كرده‌ايم. روز اول، روز ديدار از بندرعباس و اطراف بود كه عكس‌هايش را در بخش اول اين سفرنامه مي‌توان ديد. روز دوم را به ديدار از قشم اختصاص داديم و براي روز سوم به جزيره هرمز رفتيم. امروز روز …