آرشیو روزانه: ۱۹ بهمن ۱۳۸۸

شعرگردي Poem Tourism

گردشگران خارجي وقتي به شهر شيراز سفر مي‌كنند از ازدحام مردم بر سر مزار حافظ و سعدي و وقت‌گذراني و شعرخواني‌شان در اين مكان‌ها تعجب مي‌كنند. درست است كه در همه‌جاي دنيا مردم بسياري براي ديدار از مزار مردان و زنان مذهبي و سياسي مي‌روند، اما شايد بتوان گفت كه در هيچ كجاي دنيا همچون …

دوری

همه از دهکده جهانی حرف می‌زنند. قرار است روزی بیاید که همه چیز نزدیک و در دسترس باشد. من با این موضوع خیلی هم موافق نیستم. اگر همه چیز نزدیک باشد، مفهوم «دوری» از بین خواهد رفت. یک احساس بشری منهدم می‌شود. یک سبک زندگی فراموش می‌شود. شعر و ادبیات دچار نقصان خواهد شد…