آرشیو روزانه: ۷ بهمن ۱۳۸۸

لطفا ما را با دلال‌ها اشتباه نگيريد

تلفن مي‌زنند و از طرف يك آژانس مسافرتي دعوتم مي‌كنند براي شركت در يك جلسه. پشت تلفن عذرخواهي مي‌كنم و مي‌گويم “ممكن است بنده با نيم‌ساعت تاخير برسم، چون از قبل براي اين ساعت برنامه‌ريزي كرده‌ام.” به هر حال، وقتم را تنظيم مي‌كنم و راس ساعت به محل جلسه مي‌روم. اما آن‌ها مثل بقيه، زمان …