آرشیو روزانه: ۲۹ آذر ۱۳۸۸

احوال‌پرسي خودماني

1- بالاخره توانستم توافق‌هاي اوليه را براي چاپ كتاب “راهنماي موزه ملي ايران” انجام دهم. به زودي دست‌به كار مي‌شويم و اميد دارم كه اين پروژه را براي موزه‌هاي “رضا عباسي”، “آبگينه”، موزه شهر “شوش” و … هم انجام دهيم. 2- قصد دارم در روزهاي آينده با چند نفر از دوستان به آخرين سفر داخلي تحقيقاتي-گردشگري در سال …