آرشیو روزانه: ۲۸ آذر ۱۳۸۸

پيشينه آئين‌ها و باورهاي شب چله

اطلاع‌رساني: چهارشنبه، 2/10/1388 از ساعت 16 تا 18 در اتاق آبي فرهنگسراي شفق (فرهنگسراي دانشجو) درباره‌ي “پيشينه آئين‌ها و باورهاي شب چله” صحبت خواهم كرد. آدرس: خيابان سيد‌جمال‌الدين اسدآبادي، خيابان 21، بوستان شفق، فرهنگسراي دانشجو (شفق)، اتاق آبي