آرشیو روزانه: ۲۰ آذر ۱۳۸۸

بخنديم يا بگرييم؟

“‌هم‌اكنون اعضاي گروه باستان‌شناسي كه احتمالا به مصر اعزام خواهند شد، تعيين شده‌اند.” “سازمان ميراث فرهنگي در حال رايزني با دو باستان‌شناس ايتاليايي كاشف سربازان هخامنشي است تا اطلاعات اين افراد با حضور آن‌ها در ايران به كشورمان منتقل شود يا آن‌ها اطلاعات خود را در اختيار گروه باستان‌شناسي اعزامي از ايران به مصر قرار …

گيل‌گمش 9

نفرت: «ايشتار» بعد از شنيدن سخنان «گيل‌گمش» سخت برآشفت و به پيشگاه پدرش، «انو» در آسمان‌ها رفت و از گيل‌گمش شكايت كرد: “اي پدر! گيل‌گمش از دشنام گفتن من بس نكرد، گيل‌گمش ننگ‌هاي مرا همه چهره در چهره‌ي من شماره كرد و سياه‌كاري‌ها و ملعنت‌هاي من همه يك‌به‌يك برشمرد.” (گيل‌گمش، احمد شاملو) سپس «ايشتار» كه …