آرشیو روزانه: ۱۹ آذر ۱۳۸۸

گردشگري خوزستان را دريابيم

سازه‌هاي آبي شهر شوشتر به عنوان دهمين ميراث جهاني ايران در فهرست سازمان يونسكو در سال 1388 به ثبت رسيد. به همين مناسبت قرار بود در روز 15 آذر سال جاري (1388) و هم‌زمان با عيد غدير، جشني در اين شهر با حضور رييس جمهور برگزار شود كه نهايتا اين مراسم لغو شد. عدم برگزاري …