آرشیو روزانه: ۱۸ آذر ۱۳۸۸

هميشه دلتنگ سفرم

كم‌كم از فعاليت‌هاي اجتماعي آزرده مي‌شوم. و حالا بيش‌تر مي‌فهمم كه سفر چرا برايم لازم است. وقتي در سفر اروپا بودم، احساس مي‌كردم كه هم با خودم و هم با ديگران مهربان‌تر شده‌ام، اما حالا كه برگشته‌ام، دوباره در رفتارهايم خشونت بي‌سرانجامي احساس مي‌كنم كه سعي داشتم فراموششان كنم. ظاهرا اين رود بي‌رحم جامعه‌اي كه در آن گرفتارم، مجالم نمي‌دهد تا آني …