آرشیو روزانه: ۲۹ آبان ۱۳۸۸

گيل‌گمش 5

تا قبل از سفر، چهار متن از تفسير حماسه‌ي گيل‌گمش نوشتم. حالا كه برگشته‌ام قصد دارم اين سلسله نوشتار را ادامه دهم. به همين منظور يك پوشه‌ي جداگانه به نام «حماسه‌ي گيل‌گمش» (در سمت راست سايت و زير عنوان «دسته‌ها») درست كردم و تمام اين متن‌ها را در آن قرار مي‌دهم تا دسترسي به همه‌ي نوشته‌هاي …