آرشیو روزانه: ۲۵ آبان ۱۳۸۸

برگشت به روزهاي عادي

1- همان‌طور كه قبلا گفتم سه‌شنبه 26 آبان‌ماه در جلسه‌ي “انجمن راهنمايان گردشگري استان تهران” در مورد انگيزه‌هاي سفر به اروپا و دستاوردها صحبت مي‌كنم. در اين جلسه كمتر به محتويات سفر مي‌پردازم، بلكه از حواشي، درك‌ها و برنامه‌ي آينده خواهم گفت. ورود براي همه‌ي دوستان آزاد است و به اميد ديدار. 2- نمي‌دانم شما كه …