آرشیو روزانه: ۲۳ آبان ۱۳۸۸

ايران

در حالي اين نوشته را مي‌نويسم كه در درونم اشك مي‌ريزم و نيم ساعت بيش‌تر نيست كه به خانه برگشته‌ام. ساعت 8:10 صبح روز شنبه است. اين نوشته مي‌توانست عنوان «اروپا 83» را داشته باشد و من در آن از رسيدنم به خانه بگويم و بنويسم كه خوشحالم. اما خوشحال نيستم و اشك‌هايم به خاطر تمام شدن سفر نيست …