آرشیو روزانه: ۱۵ آبان ۱۳۸۸

آخن 2: اروپا 73

چند مطلب كوتاه در مورد آخن: آخن به خاطر استخر آب‌معدني‌اش معروف است. ديروز وقتي در شهر قدم مي‌زديم، ديدم خياباني كه فاحشه‌ها در آن هستند در 50 متري كتاب‌فروشي بزرگ آخن و 100 متري كليساي جامع واقع شده. اين خيابان از آن خيابان‌هايي است كه فاحشه‌ها پشت پنجره مي‌نشينند.  از قول مارتين: بزرگترين مسابقه اسب‌دواني …

آخن 1: اروپا 72

پيش‌نوشت: من 13 نوامبر به ايران برمي‌گردم و به دو دليل به اسپانيا و سوئد نمي‌روم. اول اين‌كه پول ندارم و ديگر اين‌كه سفرهاي متعدد به من ياد داده كه براي سفرهاي بيش‌تر در آينده، هميشه بايد حسرت ديدار از مكان‌هايي در دلت باقي بماند. و اما امروز (5 نوامبر): به همراه «شهرزاد» و دوست …