آرشیو روزانه: ۱۴ آبان ۱۳۸۸

به سوي آخن: اروپا 71

دوباره در سالن تئاتر ترن نشسته‌ام و از پرده‌ي شيشه‌اي‌اش به بازي پر از جذبه و دلفريب طبيعت در صحنه‌ي وسيع هستي مي‌نگرم. دوباره همان طنازي‌ها. دوباره همان موسيقي رنگ‌ها و دوباره همان احساس‌ها… امروز صبح (چهارشنبه چهارم نوامبر) «مونيخ» را به مقصد «آخن» ترك كردم. ترني كه بر آن سوار شده‌ام از «مونيخ» به …