آرشیو روزانه: ۸ آبان ۱۳۸۸

لحظه به لحظه به سوي آلمان: اروپا 62

به طور خلاصه: روز چهارشنبه، 28 اكتبر به مهدي و نسترن خداحافظ گفتم و به خاطر لطف بي‌دريغي كه در اين چند روز نسبت به من ابراز كرده بودند، ازشان تشكر كردم. از «تري استه» به «ورونا» رفتم و بعد از صرف شام با دوستان ايتاليايي در «ورونا»، شب را در منزل يكي از آن‌ها ماندم و روز پنج‌شنبه، اين …