آرشیو روزانه: ۲۹ شهریور ۱۳۸۸

پاريس: اروپا 7

سلام در دو روز گذشته اين سايت مشكل پيدا كرده بود. فعلا حل شده، عكس‌هاي زيادي گرفتم كه به زودي در اين‌جا قرار مي‌دهم. در روزهاي دوم و سوم از كاخ ورساي، قبرستان معروف پق‌لاشز، برج ايفل، بخش مدرن پاريس و چند موزه‌ي بسيار زيبا ديدار كرديم. امروز لوور را مي‌بينيم و فردا به يونان مي‌رويم.