آرشیو روزانه: ۲۸ شهریور ۱۳۸۸

پاريس: اروپا 6

نه اين‌كه اولين مرتبه باشد كه سفر مي‌كنم، نه اين‌كه اولين بار است كه به خارج از كشورم سفر مي‌كنم، نه اين‌ است كه براي نخستين بار به اروپا آمده‌ام كه قبلا هم آمده‌ام، اما در اين سفر،… در يك كلام… تخريب شدم. پاريس من را تخريب كرد. تخريب شدم به معناي واقعي. آن‌قدر كه …

10 ساعت پياده‌روي در پاريس: اروپا 5

به سوي پاريس: صبح، ساعت 4:45 از خواب بيدار شديم تا از پرواز ساعت 6:30 ژنو – پاريس جا نمانيم. براي رفتن به فرودگاه، با تاكسي تلفني تماس گرفتيم. كمتر از 5 دقيقه تاكسي جلوي در خانه آماده بود. از منزل جكي تا فرودگاه حدود 10 دقيقه طول مي‌كشد و قيمت تاكسي براي چنين مسيري …