آرشیو روزانه: ۲۶ شهریور ۱۳۸۸

رنگ سبز فواره‌ي ژنو

يك خبر دارم و آن‌هم اين است كه قرار شده در روز شنبه، رنگ فواره‌ي ژنو را براي حمايت از جنبش سبز ايران، به رنگ سبز دربياورند. خبر ديگر هم اين‌كه جمعه، شجربان در زوريخ كنسرت اجرا مي‌كند. خبر بد اين‌كه براي هيچ كدام حضور نخواهم داشت. من فردا به پاريس مي‌دوم.