آرشیو روزانه: ۲۳ شهریور ۱۳۸۸

شب آخر

    امشب بدجوري با اين گربه هم‌ذات پنداري مي‌كنم. عكس را حدود دو سال پيش در روستاي گرمه گرفتم و يادم هست در آن لحظه به اين مي‌انديشيدم كه فلسفه‌ي گربه چيست؟ و امشب… همه‌ چيز را آماده كرده‌ام…خريد‌هايم را انجام داده‌ام، كوله‌پشتي‌ام را بسته‌ام، با دوستان خداحافظي كرده‌ام،… اما به اين مي‌انديشم كه …

گيل‌گمش 4

انكيدو رام مي‌شود: گيل‌گمش از حضور انكيدو باخبر مي‌شود و رقيبي را در سر راه خودش مي‌يابد. آن‌گاه به مرد صيادي كه گزارش انكيدو را آورده و او را از وجود انكيدو باخبر ساخته، فرمان مي‌دهد:”… به پرستش‌گاه مقدس «ايشتار» برو و زني زيبا با خود بردار و به نزديك او ببر و چون با …

گيل‌گمش 3

مردم از گيل‌گمش – شاه راضي نيستند: در همان لوح اول علاوه بر توصيف زورمندي و توانايي گيل‌گمش كه بسان نره‌گاو است، از ستمكاري او سخن به ميان مي‌آيد. مردم شكايت گيل‌گمش را به خدايان مي‌برند: “او، گيل‌گمش، پسري را به پدر بازنمي‌گذارد….دختري را به آن‌كه دوستار اوست بازنمي‌گذارد.” (گيل‌گمش، برگردان احمد شاملو)