آرشیو روزانه: ۲۰ شهریور ۱۳۸۸

گيلگَمٍش 1

بر آنم تا اسطوره‌ي «گيلگمش» را بر اساس روايت‌هاي متفاوت آن، تفسير كنم. قبل از هر چيز بگويم كه اين اولين تلاش مكتوب من در اين زمينه است و اميدوارم تا قبل از رفتنم به سفر، اين كار پايان پذيرد. اكنون شروع مي‌كنم و ادامه مي‌دهم تا ببينيم چه مي‌شود.

خواب نديدم، خوابي ديدم

در تاريخ 4 شهريور و در همين سايت، مطلب كوتاهي نوشتم با عنوان “شايد فقط يك خواب باشد، اما نه…” http://nooraghayee.com/?p=2727 در ابتداي اين مطلب آورده‌ام:”خواب ديدم كه به سفري دو ماهه خواهم رفت….” اين مطلب احتمالا براي برخي از دوستان ايجاد شبهه كرده. راستش من خواب نديده بودم، اما براي خودم خوابي ديده بودم، كه ظاهرا …