آرشیو روزانه: ۱۹ شهریور ۱۳۸۸

قهوه‌خانه و زورخانه

ميان زورخانه و قهوه‌خانه، شباهت‌ها و رابطه‌هاي جالبي وجود دارد، شباهت‌هايي كه ما را به شناخت دين مهر ارجاع مي‌دهد: 1- هر دو مكان، تنها جايگاه مردان است. 2- طبقات پايين‌تر جامعه به اين مكان‌ها رفت و آمد مي‌كردند (مي‌‌كنند). 3- در زورخانه پهلواني مي‌كنند و در قهوه‌هانه پهلواني را روايت مي‌كنند. (نقالي و پرده‌خواني در قهوه‌خانه انجام …

طرح موضوع

گر تو حق را بنده‌اي، بُتگر مباش / ور تو مرد ايزدي، آزَر مباش…عطار، منطق الطير دگر به روي كَسَم ديده بر‌نمي‌باشد / خليل من همه‌ بت‌هاي آزَر بشكست…سعدي، غزليات اين آزَر كه در دو بيت بالا نامش آمده، پدر ابراهيم پيغمبر است. آزر بر خلاف ابراهيم (كه به عنوان بت‌شكن مي‌شناسيمش)، بت پرست و …