آرشیو روزانه: ۱۶ شهریور ۱۳۸۸

«روان» درخت

«مهدي فتوحي» در اين آدرس:  http://www.mahdifotuhi.blogfa.com/post-582.aspx  يك نوشتار تحقيقي جالب توجه ارائه كرده است كه من را براي مدتي به فكر فرو برد. او در نوشتارش از «درخت سخنگو»، گفته است. قبل از هر چيز، توجه «مهدي» را به سخن‌گويي و سخن‌وري «درخت آسوريك» جلب مي‌كنم.‌ اما بعد، وقتي كه به اين موضوع (سخن‌گويي درخت) …