آرشیو روزانه: ۱۱ شهریور ۱۳۸۸

من عاشق اين‌ درياچه‌ام

اصولا ميانه‌ي من با آب خوب است. يك حمام خوب، همشه اعتماد به نفس از دست رفته را به من باز‌مي‌گرداند. دوستان نزديكم مي‌دانند كه حمام‌هاي من چقدر طول مي‌كشد. و يكي از بزرگترين آرزوهايم اين است كه در همه‌ي دريا‌ها و اقيانوس‌ها و خليج‌ها و درياچه‌هاي دنيا شنا كنم. اما اين مقدمه را گفتم …